Valaistuksen suunnittelu

Suunnittelemme myös valaistuksia ja voimme laskea ja todeta valaistusominaisuudet käyttäen DiaLux ohjelmaa. Näin voidaan varmistaa että valaistusolosuhteet ovat optimaaliset työskentelyyn. Hyvä valaistus merkitsee viihtyvyyttä, terveellisyyttä, turvallisuutta ja tuottavuutta. Viihtyvyys merkitsee optimiolosuhteita, joissa vireystila on maksimissaan. Silmien rasitusoireet ja terveyshaitat (esim. silmien kuivuminen) vähenevät hyvässä valaistuksessa. Esimerkissä on laskettu tyyppillisen toimistohuoneen valaistuksen käyttäen REXEL 4223342 Blocks 225 D/I Led 49W/Lens C/4000K/CDDA valaisimia. Toimistotyössä tyypillisesti työtehtäväalueilla suositellut valaistusvoimakkuudet ovat 300-750 lx. Laskelmista voidaan todeta että työtehtäväalueen valaistusvoimakkuus on keskimäärin 500 lx,…

Lue lisää >