Sähköt hukassa?

Sähköt katkeavat useasti esimerkiksi ukonilman tai myrskyn vuoksi. Rovakairan sivuilta voit tarkistaa sähkönjakeluverkon tilanteen reaaliaikaisesti. Tarkasta häiriötilanteet Rovakairan sivuilta Ukkosta vastaan voidaan myös varautua keskuksiin asennettavilla ylijännitesuojilla. Tiesitkö että nyky standardin mukaan kaikkiin kiinteistöihin joiden muuntopiirissä on ilmajohtoja tulisi asentaa ylijännitesuojat ukkosen varalle? Ylijännitesuojauksesta voit lukea täältä lisää: Sähköala.fi

Lue lisää >

Valaistuksen suunnittelu

Suunnittelemme myös valaistuksia ja voimme laskea ja todeta valaistusominaisuudet käyttäen DiaLux ohjelmaa. Näin voidaan varmistaa että valaistusolosuhteet ovat optimaaliset työskentelyyn. Hyvä valaistus merkitsee viihtyvyyttä, terveellisyyttä, turvallisuutta ja tuottavuutta. Viihtyvyys merkitsee optimiolosuhteita, joissa vireystila on maksimissaan. Silmien rasitusoireet ja terveyshaitat (esim. silmien kuivuminen) vähenevät hyvässä valaistuksessa. Esimerkissä on laskettu tyyppillisen toimistohuoneen valaistuksen käyttäen REXEL 4223342 Blocks 225 D/I Led 49W/Lens C/4000K/CDDA valaisimia. Toimistotyössä tyypillisesti työtehtäväalueilla suositellut valaistusvoimakkuudet ovat 300-750 lx. Laskelmista voidaan todeta että työtehtäväalueen valaistusvoimakkuus on keskimäärin 500 lx,…

Lue lisää >

Sähköasennuksen käyttöönottotarkastus

Sähköasennuksen käyttöönottotarkastus on sähköurakoitsijan ja sähköasentajan työn aikaista oman työnsä tarkastamista. Toisaalta viimeisteltäessä asennusta tai sen osaa sähköasentaja suorittaa sähköturvallisuuslain (410/96) edellyttämän dokumentoidun käyttöönottotarkastuksen tai varmennustarkastuksen. Pienille sähkölaitteistoille ei varmennustarkastusta edellytetä. Näitä ovat lähinnä 1–2 asunnon asuinrakennukset ja muut tavanomaiset rakennukset, joiden sähkölaitteiston pääsulake on eninään 35 A. Varmennustarkastus tehdään paritaloa suuremmille asuinrakennuksille, pääsulakkeiltaan yli 35A muille sähkölaitteistoille sekä erikoistiloille kuten lääkintätiloille. Ensimmäisenä käyttöönottotarkastuksessa suoritetaan aistinvarainen tarkastus. Sähköasennusten käyttöönotto- ja varmennustarkastusten käyttöönottomittausten osa-alueita tehdään kaikissa sähköasennuksissa. Aistinvarainen tarkastus Aistinvarainen…

Lue lisää >

IP-Luokitus

IP-luokitus IP-luokitusjärjestelmä on Euroopassa käytössä oleva järjestelmä sähkölaitteiden ja laitekoteloiden tiiviyden määrittämiseksi. Luokitus kertoo laitteen suojauksen ulkoisia uhkia, kuten pölyä ja vettä vastaan. Luokituksen sisältö on esitetty standardissa SFS-EN 60529 (IEC 60529). Merkintä koostuu tekstistä IP (lyhennys sanoista engl. Ingress Protection, suom. ’sisääntunkeutumisen suojaus’), kahdesta numerosta ja vapaaehtoisista kirjainmerkinnöistä. Ensimmäinen kertoo laitteen suojauksen vieraita esineitä ja pölyä vastaan, toisen numeron kertoessa laitteen suojauksesta vettä ja kosteutta vastaan. Ensimmäinen numero 0 Ei suojausta. 1 Suojaus suuria kappaleita vastaan, halkaisija 50…

Lue lisää >